mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 16.11.2011. - broj 9   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

1.
Uvodnik
Europska unija ukida spolnu diskriminaciju
Atraktivan program devetih po redu Dana hrvatskog osiguranja najavili su iz Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore. Ovogodišnja rovinjska konferencija bavit će se tržištem osiguranja nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, što bi hrvatskim osiguravateljima, po pristupanju 2013. godine, trebalo donijeti brojne novitete. Jedan od njih svakako su antidiskriminacijska pravila. Naime, Europska unija zalaže se za spolnu jednakost u premijama osiguravatelja. Naši osiguravatelji mogli bi tu imati određene probleme u procjeni rizika prilikom određivanja parametara u određenim vrstama osiguranja, kao što će to imati i kolege iz nekih europskih zemalja.
Poznato je, primjerice, u Velikoj Britaniji i Austriji u motornim vozilima ti parametri kod izračuna premije razlikuju se kod žena i muškaraca, kao što se to odnosi i na životnu dob. Kod nas u motornim vozilima to nije slučaj, ali spolne razlike više neće moći utjecati na izračun premija u životnim, zdravstvenim i rentnim osiguranjima, kao faktor u određivanju rizika. Za žene je, primjerice, premija kod rentnih osiguranja skuplja nego za muškarce budući da statistika kaže da žene dulje žive, a upravo to čini obrnuti slučaj u životnim osiguranjima, gdje žene zbog očekivanog trajanja života plaćaju nešto nižu premiju.
Nensi Botica Jukić


2.
Nensi Botica Jukić
Intervju: Snježana Bertoncelj, predsjednica Udruženja osiguravatelja HGK
Financijska pismenost i ulazak u EU glavne teme Dana osiguranja
Ovogodišnja, deveta po redu konferencija Dani hrvatskog osiguranja, održava se u Rovinju od 13. do 15. studenog, što je povod za kraći razgovor s predsjednicom Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore, ujedno i predsjednicom Erste Steiermarkische osiguranja.
• Koje teme ove godine obrađuje konferencija i kako je koncipiran program, tko su gosti?
- Vjerujemo da ćemo atraktivnim programom privući znatan broj sudionika. Željeli smo programom obuhvatiti neke od tema koje su u ovom trenutku značajne za osiguravatelje u Hrvatskoj. Tako je prvi blok izlaganja kojim se otvara konferencija posvećen ulasku Hrvatske u EU, a nosi naziv „Tržište osiguranja nakon ulaska RH u Europsku uniju“. Zapitali smo se, naime, što nam donosi pridruživanje europskom tržištu, hoće li to i kako utjecati na poslovanje osiguravatelja.
Kako bismo dobili što realniju i jasniju sliku tih očekivanja, napravili smo anketni upitnik za uprave svih društava, a rezultate ankete prezentirat ćemo u prvoj prezentaciji. Bit će zanimljivo vidjeti koliko se rezultati ankete podudaraju s iskustvima zemalja koje su već u EU, konkretno, to ćemo vidjeti na primjeru Poljske, o čemu će govoriti Stanislaw Borkowski iz Allianz Poljska.
Važan će biti i aspekt regulatora, što je tema Ivana Vrljića, člana Uprave HANFA-e. Nadalje, pridruživanjem u EU bit će potrebne određene prilagodbe europskim normama, kao što je nedavna odluka Suda pravde Europske unije o izjednačavanju uvjeta i premija osiguranja za žene i muškarce. Ovu odluku Suda komentirat će William Vidonja iz CEA-e.


(Ostatak intervjua pročitajte uz najnovijem broju časopisa Osiguranje)


3.
U Baranji održana edukativna radionica o imovinskim i mirovinskim osiguranjima:


55 posto imovinskih osiguranja u Croatia osiguranju 
Prema posljednjim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje u prvih devet mjeseci 2011. godine 273 tisuće hrvatskih građana imalo je policu osiguranja imovine. Čak ako optimistično procijenimo da je riječ o kućanstvima od prosječno tri člana, manje od 20 posto građana Hrvatske ima osiguranu svoju imovinu. 
„Navedeni podaci pokazuju da moramo još poraditi na edukaciji i podizanju svijesti o osiguranju vlastite imovine.“ – naglasio je Drago Klobučar, direktor Sektora za osiguranje imovine Croatia osiguranja na radionici koja je organizirana za predstavnike medija u Belom Manastiru. 
Croatia osiguranje je lider u osiguranju imovine s 55 posto udjela krajem rujna 2011. Prema podacima za 2010. godinu apsolutni je lider u osiguranju usjeva i nasada sa 96 posto udjela i u osiguranju životinja sa 89 posto udjela.
Prema podacima Europske federacije osiguravatelja (CEA), prosječni Hrvat izdvaja ukupno za sve premije osiguranja 289 eura godišnje od čega se 213 ili preko 70 posto odnosi na neživotna osiguranja. No, samo oko 6 posto tog iznosa odlazi na osiguranje imovine. 


Isplatu mirovine omogućiti osiguravateljima
Croatia osiguranje inicijator je ideje po kojoj bi se mirovine iz drugog i trećeg stupa mirovinske reforme isplaćivale preko osiguravajućih društava i mirovinskih fondova. Građani time dobivaju konkurentniji sustav u kojem mogu sami odlučivati gdje će i uz koju naknadu raspolagati svojom dodatnom mirovinom.  
„U zemljama EU građani na raspolaganju imaju, pored osiguranja i mirovinskih fondova i mogućnost isplate preko banaka i privatnih tvrtki.“ Naglasila je to Veronika Šapina-Pezelj, direktorica Croatia osiguranje dobrovoljnog mirovinskog društva na radionici koja je za predstavnike medija organizirana u Belom Manastiru. 
Istaknula je da osiguravajuća društva imaju identičan proizvod kao što je mirovina, a to je renta. Osiguranja također imaju znanje i tehnologiju isplate rente koje je jednako primjenjivo na isplatu mirovine.  
U obveznim mirovinskim fondovima danas je 1,58 milijuna članova koji imaju 40 milijardi kuna vrijednu imovinu. U trećem je dobrovoljnom stupu 187 tisuća članova koji raspolažu sa 1,9 milijardi kuna ukupne imovine. 
Prema sadašnjem Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima mirovine može isplaćivati samo mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD), a u Hrvatskoj postoji samo jedno. 


Veronika Šapina - Pezelj
Prijedlog poboljšanja sustava isplata mirovina i pregled mirovinskih sustava u zemljama članicama OE CD-a
Autorica u radu predstavlja prijedlog novog sustava isplate mirovina iz Trećeg mirovinskog stupa, u koji je moguće uključiti i banke i tvrtke. Riječ je o inicijativi Croatia osiguranja za veće mirovine i jeftiniji sustav. Naime, umjesto da država uzima 10 posto mirovine iz 3. stupa za trošak isplate, osiguravatelj predlaže da novac isplaćuju izravno osiguravajuća društva i mirovinski fondovi.


4.
Okrugli stol o zdravstvenom osiguranju
Privatni osiguravatelji za promjene u zdravstvu
Sustav obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno javnog i privatnog potrebno je jasno razgraničiti, te izjednačiti uvjete poslovanja HZZO-a i privatnih, komercijalnih osiguravatelja koji, za razliku od javne zdravstvene institucije u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranja, posluju po tržišnim principima. To je, uz gospodarsku krizu, česte promjene propisa i uvjeta poslovanja, te ukidanje poreznih olakšica glavni uzrok pada tržišta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Rečeno je to na prvom okruglom stolu časopisa Banka o zdravstvenim osiguranjima, koji je uz čelnike osiguravajućih društava i HZZO-a okupio i predstavnike strukovnih udruga i liječnika.


5.
dr. sc. Mirjana Babić
Mjerenje intelektualnog kapitala u funkciji povećanja uspješnosti osiguravajućeg društva 
U Republici Hrvatskoj vrlo su rijetka djela koja se bave mjerenjem intelektualnog kapitala, a efikasnost intelektualnog kapitala u sektoru osiguranja rijetko tko i proučava. 
Ovim člankom autorica pridonosi boljem razumijevanju, sagledavanju i valoriziranju čimbenika kompetitivne prednosti osiguravajućih društava u uvjetima globalne tržišne utakmice, daje doprinos izučavanju i primjeni novih metoda mjerenja uspješnosti poslovanja osiguravajućih društava, VAICTM metodom analizira efikasnost intelektualnog kapitala vodećeg osiguravajućeg društva u Hrvatskoj te daje prijedlog o primjeni metoda mjerenja intelektualnog kapitala u osiguranju kako bi se pratilo njegovo kretanje i mjerila uspješnost osiguravajućeg  društava. 
Upotrebom znanstvenih metoda autorica je u djelu prezentirala aktualne i originalne spoznaje o važnosti intelektualnog kapitala i njegovog mjerenja. Primjena tih spoznaja u praksi mogla bi pozitivno utjecati na jačanje konkurentske sposobnosti i povećanje poslovnog uspjeha osiguravajućih društava u suvremenim uvjetima.


6.
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
O nekim aspektima nadzornog odbora – odredbe ZTD-a i postojeća praksa 
Dioničko društvo djeluje putem svojih organa – uprave, nadzornog odbora i glavne skupštine. Navedeni organi predstavljaju funkcionalno-organizacijsku cjelinu čije postojanje i nadležnost u Republici Hrvatskoj uređuje Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93., 34/99., 52700., 118/03., 107/07., 137/09.; u nastavku: ZTD). Zakonske odredbe o ustrojstvu i zadaćama tih organa prisilne su naravi, te je stoga njihova aktivnost jasno usmjerena. Svojim određenjem nadzorni odbor kao predstavnik dioničara stoji između uprave i glavne skupštine. Po svojoj funkciji, nadzorni odbor obvezan je oblik unutarnjeg nadziranja karakterističan za dualistički sustav korporativnog upravljanja. Nije dozvoljeno njegovo ukidanje statutom društva ili odlukom glavne skupštine. Nadzorni odbor istodobno je i glavno nadzorno tijelo društva. Iako je njegova primarna zadaća nadzor poslovanja društva, njegova je uloga u radu dioničkog društva puno šira – obuhvaća kontrolne, strateške i povezujuće zadaće. Učinkovitim provođenjem spomenutih zadaća stvaraju se pretpostavke za zakonito i uspješno poslovanje nadziranog društva.


7. 
Priredio: Berislav Matijević, dip. iur.
Novi propisi: Zakon o javnoj nabavi
U Narodnim novinama broj 90. od 2. kolovoza 2011., objavljen je Zakon o javnoj nabavi, (nastavno Zakon). Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2012., osim onih odredaba za koje je Zakonom određeno da stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske EU.
Područje javne nabave u Republici Hrvatskoj u proteklih je nekoliko godina značajno unaprjeđeno kroz provedbu postupaka sukladno važećem Zakonu.
U sklopu aktivnosti na zatvaranju pregovora o pristupanju s EU u poglavlju 5. Javne nabave utvrđena je potreba za dodatnim usklađivanjem važećeg zakonodavnog okvira s relevantnom pravnom stečevinom Unije.
Uz dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom EU, višegodišnje iskustvo u provedbi važećeg Zakona od strane velikog broja naručitelja, ali i gospodarskih subjekata na svim razinama, ukazalo je na potrebu uvođenja i drugih izmjena zakonodavnog okvira, a koje će dodatno doprinijeti učinkovitijoj i transparentnijoj provedbi postupaka javne nabave u Hrvatskoj.

 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!