mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 1.6.2012. - broj 5/2012   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

UVODNIK
Neimovinske štete rastu – hoće li i premija?
Usklađivanje s europskom Direktivom hrvatskim osiguravateljima u 2013. godini donosi obvezu višestrukog povećanja maksimalnog iznosa odštete za posljedice nastale u prometnoj nezgodi. Za osobe će one iznositi 5,6 milijuna eura, a za imovinske štete 1,2 milijuna eura. Prema sadašnjem zakonu oštećenik u Hrvatskoj može dobiti najviše pola milijuna eura, pa je očigledno da ova novina našim osiguravateljima ne donosi ništa dobro. Da bi stvar bila gora, hrvatski pregovarači nisu
izborili nikakav prijelazni rok za prilagodbu novim pravilima EU, za razliku od ostalih članica koje su si ugovorom osigurali sedam godina odgode. Najavljeni drastični rast odšteta otvara dvojbu o poskupljenju premije obveznog autoosiguranja koja je lani prosječno iznosila 1500 kuna. Dobra je vijest osiguravateljima 8,1 posto manje novoprijavljenih šteta u 2011. godini, a loša da je u odnosu na isplate u 2010. godini iznos neimovinskih šteta lani bio veći za 16 milijuna kuna. Izvješće Hrvatskog ureda za osiguranje ukazuje na to da su osiguravatelji za štete nastale u prometnim nezgodama lani isplatili 1,18 milijardi kuna. Ubuduće bi štete nastale u prometnim nezgodama umjesto
u roku od 14 dana za imovinske, a 30 za neimovinske štete trebati rješavati u roku od 90 dana, kao što to čine osiguravatelji EU.
Budući Zakon o obveznim osiguranjima u prometu čija radna verzija je predstavljena na godišnjem skupu osiguravatelja o naknadi štete produbit će sukob s odvjetnicima kojima ne odgovara umanjenje postotaka tjelesnog oštećenja ili ukidanje naknade za strah. Očigledno je da će Ministarstvo financija, koje je sastavilo svoju radnu grupu za pripremu novog zakona, u najmanju ruku imati pune ruke posla. Jer na štetama, osobito neimovinskim, struka već godinama lomi koplja.

TEMA BROJA: OSIGURANJE OD AO
Renata Sabljić: Utjecaj zakonskih promjena na obradu odštetnih zahtjeva iz obveznih osiguranja od autoodgovornosti
Novi Zakon o obveznim odnosima i Zakon o obveznim osiguranjima u prometu „stavili su u drugačiji položaj“ osiguravatelje, posebice kroz novo dospijeće neimovinske štete, proširenje kruga trećih osoba koje imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu, povećanje minimalne svote osiguranja do koje je odgovorni osiguravatelj u obvezi nadoknaditi štetu oštećenoj osobi i uvođenjem „sankcije“ za osiguravatelja ukoliko u zakonskim rokovima ne riješi određeni odštetni zahtjev. Zakonske promjene su imale značajan utjecaj na osiguravatelje u području efikasnosti obrade predmeta, a posebno u efikasnosti obrade sudskih predmeta. Uz navedene zakonske tekstove koji imaju indirektan utjecaj na profit osiguravatelja, direktni utjecaj na sam profit osiguravatelja uspostavljen je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i kojim je određen kao prihod HZZO-a 7% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od AO. Sve navedeno ukazuje na potrebu zajedničkog aktivnog djelovanja osiguravatelja u radnim skupinama pri donošenju novih zakonskih propisa, kao i u ocjeni postojećih.

ANALITIČKI PRILOG
Mihaela Premor Andrijanić
Tržište obveznog osiguranja od AO u 2011. godini
U članku je dan prikaz relevantnih podataka o kretanju na tržištu osiguranja u 2011. godini s posebnim osvrtom na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Na kraju je dan i pregled kretanja na tržištu osiguranja u prva četiri mjeseca 2012. godine. Važnost korištenih podataka u članku ogleda se ponajprije u potrebi da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.
Podaci za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. godinu te mjesečni podaci za travanj 2012., koji su korišteni u materijalu kao podloga za izradu članka prikupljeni su od društava za osiguranje, a podaci korišteni za 2006. godinu kao i podaci za ranije godine, javno su objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

MIROVINSKO OSIGURANJE
Započela javna rasprava o rješenjima pravednog i održivog mirovinskog sustava
Hrvatska Vlada trenutno ne razmišlja o produženju radnog vijeka u Hrvatskoj jer je ta mjera primjerena za države koje imaju nisku stopu nezaposlenosti, a mi smo daleko od toga, rekao je prof. dr.sc.
Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava na Konferenciji "Smjernice za razvoj mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj" održanoj u organizaciji nadležnog Ministarstva. Time je otvorio šestomjesečnu javnu raspravu o nastavku reforme mirovinskog sustava.
Postojeći mirovinski sustav nije održiv i treba ga mijenjati složili su se svi sudionici Konferencije na kojoj se tražio odgovor kako mijenjati sustav da bi bio pravedan i održiv, budući da odgovor na to nije
dala mirovinska reforma koja je započeta prije deset godina. Ministar je obećao da će u sljedećih šest mjeseci potražiti rješenje za jednu od najvećih nepravdi u mirovinskom sustavu, da novi umirovljenici iz drugog stupa mirovinskog osiguranja nemaju pravo na dodatak na mirovinu od 27 posto kao umirovljenici iz prvog stupa, zbog čega su njihove mirovine niže.

IZVJEŠĆA
Katarina Sunara, dipl.iur.:Kako unaprijediti uvjete poslovanja hrvatskih prijevoznika
Pod Pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u Poreču je 26. i 27. travnja 2012. održan 5. susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore (HOK). Domaćin ovogodišnjeg skupa prijevoznika bila je Obrtnička komora Istarske županije, a generalni sponzor Croatia osiguranje d.d., Filijala za osiguranje prijevoza i kredita Zagreb, specijalizirana za transportna osiguranja u svim granama prometa.
Susret prijevoznika obilježila su stručna izlaganja i rasprave vezane za problematiku prijevozničke djelatnosti i to iz različitih aspekata. Prijevoznici su informirani o aktualnim pravnim propisima, aktivnostima Ceha i sekcija na razini cijele Hrvatske. Osnovni cilj, kako dosadašnjih tako i ovogodišnjeg susreta prijevoznika, je unaprijediti uvjete poslovanja hrvatskih prijevoznika i pronaći što kvalitetnijih rješenja. Radi navedenog, na susretu su izložene teme vezane uz prijevoz robe u cestovnom prometu, prijevoz putnika u cestovnom prometu, autotaksi prijevoz i prijevoz putnika malim turističkim brodovima te osiguranje od odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu.

IZ UDRUŽENJA
HUO: Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi u Republici Hrvatskoj
Društva za osiguranje omogućavaju štednju za mirovinu kroz različite oblike životnih osiguranja te upravljanje i vođenje mirovinskih fondova ili planova pa su se odlučili aktivno uključiti u reformu mirovinskog sustava. Stoga je Hrvatski ured za osiguranje u suradnji s osigurateljima izradio Prijedlog strateškog okvira poticanja mirovinskih proizvoda koje bi zajednički provodili s Ministarstvom financija, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i ostalim zainteresiranim stranama.
Svoju ulogu u mirovinskoj reformi osiguravatelji vide kroz pet ključnih aktivnosti: financijsku pismenost, iniciranje promjena dobrovoljnih mirovinski štednih i isplatnih proizvoda, prilagodba zakonskog i regulatornog okvira, formiranje jedinstvene ciljane poticajne politike i učinkovit nadzor, sigurnost i održivost. O inicijativi govore Hrvoje Pauković, Željko Jukić, Tatjana Račić – Žlibar i Kristijan Buk.
Svanimir Steiner, predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju HGK:
Brokeri žele uređeno tržište
Na plenarnoj sjednici Udruženja posrednika u osiguranju i reosiguranju Hrvatske gospodarske komore održanoj 8. svibnja 2012. godine u HGK za predsjednika Udruženja ponovo je izabran Svanimir Steiner, direktor Marsh d.o.o., a za zamjenika predsjednika Miho Klaić iz Fortius d.o.o. Tom prilikom je Steiner je naglasio da je Udruženje u proteklom razdoblju sudjelovalo u kreiranju propisa koji uređuju posredovanje u osiguranju uz suradnju s HANFA-om u definiranju statističkih obrazaca. Aktivnosti Udruženja bit će usmjerene na promociju djelatnosti posredovanja u osiguranju u hrvatskom poslovnim okruženju te na projekt financijske pismenosti u RH, kojeg priprema Ministarstvo financija. Najvažnija aktivnost Udruženja u 2012. godini bit će međutim, izrada novog radnog nacrta prijedloga Zakona o osiguranju. Udruženje posrednika predlaže da se u novi Zakon o osiguranju u potpunosti implementiraju odredbe Direktive o posredovanju (2002/92/EC), kao i da se termin “posrednik u osiguranju i reosiguranju” zamijeni s terminom “broker”, što je usko vezano za zaštitu potrošača i načelo polarizacije ili razdvajanja.

NOVI PROPISI:
Berislav Matijević, dipl. iur.Zakon o poreznoj upravi
U Narodnim Novinama broj 25. od 28. veljače 2012., objavljen je Zakon o poreznoj upravi, nastavno
Zakon, koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave.
Zakonom o Poreznoj upravi (NN, broj 67/2001) uređen je ustroj Porezne uprava kao jedinstvene i samostalne upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija te djelokrug, način rada, posebne obveze, odgovornosti i ovlaštenja službenika Porezne uprave. Do sada je Zakon više puta mijenjan i dopunjavan.
Prema odredbama Zakona, Porezna uprava predstavlja, uz Financijsku policiju, Financijski inspektorat, Carinsku upravu te Ured za sprječavanje pranja novca, jednu od nadzornih službi Ministarstva financija. Međutim, praćenjem primjene zakonskih propisa i učinkovitosti rada svih nadzornih službi u Ministarstvu financija, utvrđena su preklapanja u nadležnostima nadzornih službi. Kako bi se otklonilo preklapanje odgovornosti između nadzornih službi, započeta je u Ministarstvu financija opsežna izmjena cjelokupnog ustrojstva, kojom se između ostalog, prema odredbama posebnog propisa, ukida i Financijska policija. 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!