mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 1.4.2011. - broj 2   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

Iz novog broja časopisa OSIGURANJE izdvajamo:
 

UVODNIK
________________________________________

Nema mjesta pesimizmu
Podaci o premiji hrvatskih osiguravatelja ukazuju na preokret na domaćem tržištu osiguranja. Zaračunata premija u prva dva mjeseca konačno je zabilježila rast i to od dva posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Neživotna osiguranja porasla su čak 2,8 posto, a životna osiguranja zabilježila su tek blagi pad od 0,4 posto. Daleko od prošlogodišnjih rezultata koje je detaljno analizirala stručnjakinja Hrvatskog ureda za osiguranje Mihaela Premor Andrijanić. Nastavi li se takav trend, značilo bi to konačni oporavak hrvatskoj tržišta koje nam je lani, kako i govore podaci u njenom prilogu, donijelo mnogo pesimističkih detalja. 
Iako su prema Nacionalnom indeksu sreće, istraživanju časopisa Banka, Hrvati sretniji od Hrvatica, hrvatske osiguravateljice nemaju razloga za pesimizam. Čak (!) njih 33 posto predsjednice su uprave osiguravajućeg društva, a kada se tome pridodaju funkcije članica uprave, prosjek je poprilično zavidan i zanimljiv za naše tradicionalno društvo. U odnosu na druge djelatnosti i u odnosu na neke zapadne zemlje, pomalo je neobično da je velik broj žena koje rade u osiguranju na tako istaknutim funkcijama. Vjerujem da će, stoga, mnogima biti zanimljivi podaci koje donosimo u našoj temi broja o menadžericama u hrvatskom osiguranju, te da će se mnogi/e od vas pronaći u životnim porukama, ali i iskustvima koje su s nama podijelile vodeće menadžerice Croatia osiguranja, Uniqe i Cardifa. 
 
TEMA BROJA: MENADŽERICE U OSIGURANJU
________________________________________

Jadranka Šević
Žene vode trećinu hrvatskog osiguranja

One su ambiciozne, hrabre, snalažljive i domišljate. Samouvjerene su i odlučne, sposobne za brzo donošenje najsloženijih odluka. Nikada ne prestaju učiti, bez mnogo razmišljanja prihvaćaju svaku poslovnu priliku, pune su pozitivne energije i rijetko pristaju na kompromise.
U Hrvatskoj je po nekim procjenama svega 6 posto žena na vodećim pozicijama u svijetu biznisa, dok ih je u Norveškoj 40 posto. Usprkos ovakvim poraznim ukupnim rezultatima, 33 posto su predsjednice uprava u osiguravajućim tvrtkama, a 40 posto ih je zastupljeno u mirovinskim fondovima. Kada bi tome pribrojali članice uprava i direktorice službi i odjela, postotak je značajno veći. Žene gotovo da vladaju svijetom financija koji je do prije nekoliko desetljeća, bilo isključivo muško područje.
U našoj temi broja donosimo tri tople i iskrene priče istaknutih hrvatskih menadžerica u osiguranju: članice Uprave Croatia osiguranja Silvane Ivančić, njene prezimenjakinje Ane Ivančić, predsjednice Uprave Cardif osiguranja i Saša Krbavac, predsjednice Uprave Uniqa osiguranja.
Doznajte što čini poslovnu ženu uspješnom, u što vjeruju, kako se osjećaju i kako se ponašaju u svijetu biznisa.
 
HUO
________________________________________

Mihaela Premor Andrijanić
Tržište osiguranja u 2010. godini

U članku je dat detaljan prikaz relevantnih podataka o tržištu osiguranja u periodu I-XII/2010. i to zaračunate bruto premije, broja osiguranja, broja i isplaćenih iznosa likvidiranih šteta.
Važnost korištenih podataka u članku ogleda se ponajprije u potrebi da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.
Društava za osiguranje zaračunala su u 2010. bruto premiju od 9,244 milijardi kuna, što je 1,8 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U neživotnim osiguranjima premija iznosi 6,787 milijardi kuna ili 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Životna osiguranja također bilježe pad i to od 1,2% s premijom od 2,457 milijardi kuna. Sa zaračunatom bruto premijom od 2,889 milijardi kuna, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila čini udio od 42,58% u premiji neživotnih osiguranja i 31,26% u ukupnoj premiji. Slijede ga životna osiguranja s 26,59% udjela u ukupnoj premiji.
Vodeće mjesto i dalje zauzima Croatia osiguranje s udjelom od 31,37% i ukupnom premijom od 2,899 mlrd kuna. Drugo mjesto je zadržao Euroherc osiguranje s udjelom od 10,84% i premijom od 1,002 mlrd kuna. S vrlo malom razlikom slijedi Allianz Zagreb s udjelom od 10,64% i premijom od 983,9 mil kuna.
U premiji neživotnih osiguranja najveći udio pripada Croatia osiguranju s 37,64%, slijede Euroherc osiguranje s 14,77%, Allianz Zagreb s 9,41% te Jadransko osiguranje s 9,45%.
Kod životnih osiguranja vodila se tijesna bitka za prvu poziciju koju je u 2010. zauzeo Allianz Zagreb s udjelom od 14,07% i premijom od 345,7 mil kuna. Croatia osiguranje je zauzela drugo mjesto s udjelom od 14,05% i premijom od 345,2 mil kuna.
 
 
IZ HUO
________________________________________


Radionica o primjeni solventnosti II direktive o osiguranju
Priprema se radna grupa za provedbu nove regulative
U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje održana je radionica pod nazivom "Provedba pete kvantitativne studije utjecaja (QIS 5) - iskustva Slovenije", čime je ovo udruženje u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Hrvatskim aktuarskim društvom nastavilo aktivnosti i inicijative vezano uz primjenu direktive o Solventnosti II.
Riječ je o novom zakonskom okviru ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za
reosiguranje u Europskoj uniji, čije ključne odredbe se odnose na upravljanje rizicima i
revidiranje dosadašnjih zahtjeva za kapitalnom adekvatnošću osigurateljne industrije (Solventnost I).
Primjenjuje se na cijelu industriju, te postavlja nova, čvršća pravila i zahtjeve za kapitalnom
adekvatnošću i procesom upravljanja rizicima društava s ciljem zaštite osiguranika i korisnika
osiguranja te sprečavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Direktiva koju je Europska
unija počela kreirati još 2000. godine, da bi je usvojila 2009., industriju osiguranja na punu primjenu obvezuje od siječnja 2013. godine. Hrvatski će osiguravatelji biti u obvezi primjenjivati direktivu neovisno o tome hoće li Hrvatska tada već biti članica Europske unije.
U okviru radionice, sudjelovali su Hrvoje Pauković, direktor HUO, te Ivan Vrljić, član Uprave HANFE, koji je govoreći o aktualnom stanju vezano uz Solventnost II u Hrvatskoj naglasio da se radi o zahtjevnom i složenom projektu, te dodao:
- Pripremajući Smjernice praćenja rizika, u Hanfi smo napravili sustav ocjenjivanja, odnosno vrednovanja društava, kojim smo ih uputili na što moraju obratiti pažnju vezano za nadzor. Početkom studenog 2010. godine proveli smo anketu  poslanu upravama i drugim odgovornim osobama u osiguravajućim društvima, a odgovore koje smo dobili nisu optimistični jer otkrivaju da društva nemaju educirane kadrove, da su na startnoj razini projekta, te da nisu radila na izračunu SRC-a i MRC-a, već na standardnoj formi.
 
 
NOVI PROPISI
________________________________________

Zakon o javnim ovršiteljima
U Narodnim novinama broj 139. od 10. prosinca 2010., objavljen je Zakon o javnim ovršiteljima, koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave.
Zakon je nastao kao rezultat reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj. Učinkovito pravosuđe temelj je moderne i demokratske države. Upravo je ovrha već dugi niz godina glavni razlog neefikasnosti hrvatskog pravosuđa usprkos činjenici da se njome konstantno bavilo. Dokaz tome su brojne novele Ovršnog zakona. Unatoč tome ovrha je osnovni generator velikih zaostataka predmeta na sudovima.
Stoga se Vlada RH se odlučila na radikalnu reformu ovršnog sustava te je 30. srpnja 2009. godine usvojila Stratešku studiju za učinkovitiji način ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja. Strateškom studijom utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava RH, opći: razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe, i posebni: pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćivanje trajanja ovršnog postupka te rasterećenje sudova.
Zakonom se napušta dosadašnji model sudske ovrhe i provedba iste se daje u nadležnost javnih ovršitelja.
Zakonom je uređen institut javnih ovršitelja, način njihova izbora, uvjeti za imenovanje, kriteriji za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti i obveze, odgovornost za štetu, obveza stalne edukacije, stegovna odgovornost, sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma praćenja njihovog rada.


 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!