mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 14.12.2010. - broj 10/2010   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

UVODNIK

Stižu Nove tablice
Nemam saznanja o tome je li objavljen konačni tekst Orijentacijskih medicinskih tablica za ocjenu oštećenja zdravlja, koje su proteklih mjeseci bile predmetom žučne rasprave, čiji je vrhunac bilo opatijsko savjetovanje o neimovinskoj šteti, održano potkraj rujna. Nažalost, nismo bili pozvani da pratimo čitavu tu „frku“, kako su neki nazvali diskusiju oko novih kriterija za ocjenjivanje naknada neimovinske štete. 
Poznato je međutim, da je čak 60-tak stručnjaka radilo na tim tablicama, od kojih se očekuje da će uskoro, već od 1. siječnja 2011. godine, početi rješavati neusklađenost u određivanju odšteta na različitim sudovima u Hrvatskoj, a koje su uzrokovale nepravdu oštećenicima. Inicijatori izrade novih medicinskih tablica za stupnjevanje odšteta zastupaju tezu da će one ujednačiti sudsku praksu, no, odvjetnici i vještaci žestoko se protive novim pravilima i uputama, smatrajući da će se time oštećenima smanjiti prava na odštetu. Jedno takvo viđenje onog dijela stručnjaka koji smatraju da ne treba ništa mijenjati, donosimo u ovom broju.
Vrhovni sud je, međutim, podržao nove kriterije, koji bi trebali uvesti reda u postupak vještačenja i smanjiti nepotrebne sporove. A trenutačno se na sudovima vodi 36 tisuća parnica vezanih uz osiguranje od automobilske odgovornosti. Udio šteta u godišnjoj premiji prelazi 80 posto, premija je od 2002. do 2008. rasla 4,23 posto, isplaćene odštete 5,99 posto, a pričuve za štete na osobama 8,74 posto.
 
Srdačan pozdrav,
Nensi Botica Jukić, glavna urednica
 
POSEBNI PRILOG
Dani hrvatskog osiguranja 2010.
Na dvodnevnoj, osmoj konferenciji "Dani hrvatskog osiguranja 2010." u Zadru, koja je okupila predstavnike osiguravatelja i državnih institucija, razmatrane su aktualne teme tržišta osiguranja, prije svega, uvođenje novih pravila Solventnosti II, prodaja osiguranja i životno osiguranje. Tradicionalni, osmi godišnji susret osiguravatelja, održan u organizaciji Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore i pod pokroviteljstvom Ministarstva financija Republike Hrvatske, otvorio je savjetnik za bankarstvo i financije predsjednika HGK Miljenko Fičor, istaknuvši da industrija osiguranja ima prostora za daljnji rast i razvoj, posebno kada je riječ o životnom osiguranju, ukazujući pritom na sve veći problem starenja hrvatskog stanovništva.
U prilog tome, naveo je odnos između životnog i neživotnog osiguranja u Hrvatskoj, 26 prema 74 posto, dok on u Europskoj uniji iznosi 61 prema 39. Izrazio je podršku Komore u projektima koji bi unaprijedili ovaj sektor, posebno one vezane uz edukaciju javnosti, kako bi uvidjeli važnost i dobit od životnog osiguranja.
„Iznosi prosječnih mirovina nisu dovoljni za ugodan život pa bi menadžeri životnih osiguranja morali pridonijeti boljoj educiranosti o prednostima polica životnih osiguranja“ – istaknuo je Fićor, dodajući kako je cilj povećati ukupan udio premije od osiguranja u BDP-u s 2,9 na 8,9 posto.
Životno osiguranje, kaže, bit će nužno zbog sve jačeg trenda ne samo starenja hrvatskog društva, nego još izraženijeg starenja starije populacije, ste s tim u vezi činjenicu da u Hrvatskoj ima oko 4 tisuće 100-godišnjake.
Snježana Bertoncelj, predsjednica Udruženja osiguravatelja HGK, osvrmila se na aktualna događanja na tržištima i istaknula utjecaj krize  na smanjenu prodaju osiguranja ali i na svijest osiguravatelja i klijenata.
„Financijska industrija nije utjecala samo na smanjenje prodaje osiguranja, nego je imala i negativne učinke na svijest građana“, kazala je Bertoncelj, istaknuvši kako su promjena tehnologije i njeno unapređenje uvelike promijenile prodaju. Promjene su, kako je kazala,  diktirale i teme i mjesto održavanja ovogodišnje konferencije, a konzervativna, osigurateljna industrija, također se treba mijenjati, kazala je Bertoncelj, hipotetski pitajući može li.
S obzirom na pad ukupno zaračunate premije društava za osiguranje u prošloj godini od 9,8 milijardi kuna, padu premije životnih i neživotnih osiguranja, postavilo se pitanje rizičnosti osigurateljne industrije.
Član Uprave Hanfe Ivan Vrljić u afirmativnom je komentaru okarakterizirao osiguranje ublaživačem krize, te istaknuo da osiguranja u povijesti nikad nisu bila izvor sistemskog rizika. Štoviše, pohvalio je veliki skok u kvaliteti i perspektivu ove industrije, koja, kako je rekao, zaslužuje veću pažnju institucija.
 
PRODAJA OSIGURANJA
Iva Matić: Suvremena tehnologija u funkciji uspješne prodaje osiguranja
Nove mogućnosti koje je otvorio razvoj tehnologije nezaustavljivo mijenjaju odnos i poziciju osiguranika, agenata, agencija i društava. Iskoristiti prednosti koje donose nove tehnologije tajna je uspjeha, a svaki je novi prodajni kanal ili novi kanal komunikacije konkurentska prednost osiguravajućeg društva i ulaganje u budućnost poslovanja. Sve češće susrećemo se s pojmovima kao što su: internetska prodaja, call centri, kiosk prodaja osiguranja i mobilna prodaja. Kao posljedica razvoja računalno-informacijske tehnologije sve više se nameće potreba za definicijom i podjelom kanala prodaje.
Kvalitetan informacijski sustav osiguranja možemo nazvati „živčanim“ sustavom osiguranja koji svojim radom sinkronizira rad prodajnih kanala i društva u cjelini, a osiguratelji u internetu vide priliku za maksimizaciju mobilnosti, uštedu vremena i sredstava potrebnih za „opremanje“ agenta i agencija, smanjenje komunikacijskih troškova i povećanje prisutnost na tržištu.
Zanimljivo je da oko 80% osoba u Hrvatskoj ima mobilni uređaj, a 53% starijih od 15 godina služi se internetom. Svake godine se ovi postoci povećavaju, pa bi osiguratelji trebali biti spremni i za ovakav tip prodaje.
 
mr. Katarina Perkušić, dipl.oec.: Osobna vs. online prodaja osiguranja
Autorica nam predstavlja dio istraživanja iz kojeg je vidljivo da osiguranici preferiraju osobnu prodaju. Internetska prodaja također je našla svoje mjesto u distribuciji osiguranja, ali u znatno manjoj mjeri nego što je to očekivano. Razvoj novih kanala prodaje kao što je prodaja osiguranja putem Interneta  značajno smanjuje troškove osiguravatelja, a ono što je svakako bitno spomenuti jest da se razvojem internetskih prodajnih centara direktno utječe na privlačenje novih korisnika i zadržavanje postojećih.
No, čak 57% ispitanika smatra internetsku kupnju iznimno nesigurnom. Potrošači žele personaliziranu uslugu i osobnu komunikaciju s agentima, što u vremenima masovnog razvoja tehnologije i konkurencije predstavlja vrlo značajnu informaciju i poticaj za agente prodaje osiguranja.
Negativan stav anketiranih o sigurnosti internetske kupnje govori nam da osiguranici nisu dostatno upoznati s jamstvima koje pružaju banke vezano za zloupotrebu kartice.
 
NAKNADA ŠTETE
Siniša Štimac, dipl. iur. odvjetnik u Splitu, dr.sc. Anton Marović, dr. med., spec. neurolog, stalni sudski vještak,Jasminka Šarić, dr. med. spec. psihijatar, stalni sudski vještak
Medicinski i pravni kriteriji u postupcima naknade nematerijalne (neimovinske) štete
Sudska praksa treba biti ujednačena kako bi građani u zahtjevima kod istih ili sličnih posljedica tjelesnih i duševnih ozljeda dobili približno jednaku novčanu naknadu. Za to je nužno primjenjivati orijentacijske medicinske i pravne kriterije. U Hrvatskoj postoje kompletirani medicinski kriteriji koji u cijelosti odgovaraju potrebama zakonodavstva i sudske prakse, smatraju autori.
Medicinski i pravni kriteriji su međusobno uvjetovani, jer se mišljenje vještaka i njegova procjena temelje na medicinskim kriterijima, a upravo o mišljenju vještaka ovisi u daljem tijeku postupka primjena pravnih kriterija. Kod medicinskog vještačenja dolazi do interakcije pravne i medicinske znanosti. Zadatak je vještaka medicinske struke da medicinski rječnik kvalificiraju u onaj pravni, te da na taj način pomognu sudu u utvrđivanju činjenica o kojima ovisi osnovanost tužbenog zahtjeva
Medicinski kriteriji koji su objavljeni u knjizi „Osnove sudske medicine za pravnike“, odnosno u knjizi „Sudska medicina i deontologija“ u cijelosti ispunjavaju tražene uvjete i  kompatibilni su s pravnim kriterijima Vrhovnog suda RH, drže autori.
 
IZ UDRUŽENJA
HUO: Informacijski centar ispunio europsku Direktivu
Hrvatska je početkom studenog dobila poseban status trajne gostujuće članice iako nije predviđena mogućnost pristupa zemljama koje nisu članice europskog gospodarskog prostora.
Informacijski centar Hrvatskog ureda za osiguranje postao je dio sustava zemalja Europske unije, a Hrvatska je u potpunosti ispunila 4. Direktivu članica o obveznom osiguranju motornih vozila. Cilj ove Direktive je jedinstvena zaštita žrtava prometnih nesreća nastalih u inozemstvu i olakšani i brzi postupak ostvarivanja prava na naknadu štete.
Hrvatski vozači će ulaskom RH u EU imati mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguravatelja. Dosadašnja praksa bila je da, primjerice, za prometnu nesreću u Njemačkoj, osiguranik mora podnositi odštetni zahtjev prema osiguravatelju u toj zemlji.
Informacijski centar HUO je još od početka 2007. godine usklađen s europskim direktivama. Priznanje za svoj rad dobio je 4. studenog ove godine na godišnjem sastanku Savjeta ureda – Council of Bureaux u Ateni. Hrvatska je na tom sastanku dobila poseban status trajne gostujuće članice, iako inače uopće nije predviđena niti mogućnost pristupa zemljama koje nisu članice europskog gospodarskog prostora. 

HGK

U pripremi zakonskih promjena nužno aktivno sudjelovanje
Nakon održanih izbornih sjednica radnih tijela Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore, s novoizabranim predsjednicima Odbora za životna osiguranja, Odbora za zdravstvena osiguranja i Odbora za pravna pitanja i zakonodavstvo razgovarali smo o njihovim daljnjim aktivnostima i ovlastima. Upitali smo ih na koji način rad odbor kojim predsjedavaju može poboljšati odnose unutar struke i na tržištu, te zamolili za komentar trenutačnog stanja u sektoru i kako se pripremaju za Europsku uniju. Svi se slažu u jednom - da učestale zakonske promjene unose pravnu nesigurnost i stvaraju nepovjerenje u pravni sustav, te da bi uvid u proces pripreme zakona pomogao osigurateljima da se na vrijeme pripreme.
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!