mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 31.5.2010. - broj 4   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

Osiguranje, broj 4/2010

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

1.
Uvodnik
Osiguratelji za poticaje životnih osiguranja

Država mora poticati životna osiguranja, stajalište je dviju hrvatskih osigurateljnih udruga osiguravatelja. Vijeće Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori iznenađeno je najavljenim mjerama ukidanja poreznih olakšica za životna osiguranja u vladinom Programu gospodarskog oporavka, te se nada da će Vlada u razradi provedbenih aktivnosti programa ipak uzeti u obzir socijalnu i dugoročnu funkciju životnih osiguranja.
Hrvatski ured za osiguranje zatražio je od Vlade u objavljenom "prijedlogu suradnje na razradi programa oporavka", da ostavi premije životnog osiguranja među poreznim olakšicama.
Za osiguravatelje životna osiguranja predstavljaju vid dugoročne štednje za starost i smatraju da ih kao takve treba ih poticati i država.
Pad stambenih kredita direktno je pogodio životna osiguranja zbog povezanosti ugovaranja police s odobravanjem kredita. Gospodarska situacija također je utjecala na smanjenje ulaganja u životna osiguranja, što se osjetilo na padu premije od oko 2 posto. Neosporno je da će i nova Vladina odluka o ukidanju poreznih olakšica utjecati na osiguravatelje. Stoga je opravdan strah osiguratelja koji nude osiguranje života. Pitanje je samo u kojoj će mjeri Vladina najnovija mjera utjecati na njihovo dalje poslovanje i kretanje premije, a ono zasad nema odgovora.
Odgovor će stići do kraja lipnja, kada bi Sabor trebao raspravljati i izmjenama stopa poreza na dohodak i o ukidanju poreznih olakšica, čija primjena je planirana od 1. srpnja.
Dobra je vijest da je Porezna uprava osiguravateljima počela isplaćivati preplaćenu turističku članarinu, čime je konačno riješena dilema o povratu sredstava što su ih osiguravatelji uplaćivali gotovo godinu dana.

2. INTERVJU

Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje
Osiguravateljima se vraća 20 milijuna kuna turističkog nameta
Hrvatsko udruženje osiguravatelja je, zastupajući interese društava za osiguranje i reosiguranje, vrlo brzo reagirao na Program gospodarskog oporavka hrvatske Vlade kojim je, između ostalog, predloženo ukidanje poreznih olakšica za životna osiguranja i dobrovoljne mirovinske fondove. O ovom i ostalim problemima osiguravatelja, aktivnostima HUO u protekloj godini i daljnjim planovima, razgovaramo s direktorom Udruženja Hrvojem Paukovićem. (Ostatak intervjua možete pročitati u novom broju časopisa Osiguranje)

Dinko Novoselec, predsjednik uprave A-Z obveznog mirovinskog fonda
Morat ćemo dvostruko više izdvajati u drugi stup
Obvezni su mirovinski fondovi u Hrvatskoj, tijekom prošle godine, pa i u prvom tromjesečju ove godine, zabilježili su iznimno dobre rezultate. Koji su razlozi ovakvome poslovanju, posebice ako se ima u vidu trenutna gospodarska i financijska kriza? O tome smo razgovarali s Dinkom Novoselcem, predsjednik uprave A-Z obveznog mirovinskog fonda.
- Razlozi tome možda leže u oporavku dioničkih tržišta, nakon one krizne 2008. godine, te u relaksiranoj, opuštenoj monetarnoj politici koja se vodi posljednjih nekoliko godina, koja je dovela do pada kamatnih stopa, a što je, pak, dovelo i do rasta vrijednosti obveznica, te visoke likvidnosti koje smo danas svjesni na tržištu. Ipak, dugoročno ne treba biti previše optimističan, jer taj rast nije praćen realnim rastom. Naprotiv, baš u realnoj ekonomiji već duže vrijeme vidimo mnoge i velike probleme. (Ostatak intervjua možete pročitati u novom broju časopisa Osiguranje)


AKTUALNO
Potpuno ukidanje poreznih olakšica negativno za osiguravateljski sektor
Udruženja osiguravatelja su se oglasila javnim priopćenjem, a iz Komore je ministru financija Ivanu Šukeru upućena zamolba s naglaskom na dugoročnu održivost sustava socijalnog osiguranja u uvjetima starenja stanovništva, na problematiku starenja stanovništva i neophodno individualno ulaganje građana za vlastitu mirovinu, misleći, naravno, na životna osiguranja kao vid dugoročne štednje za starost.
Naime, upravo taj segment osiguranja pridonosi ostvarenju tog cilja i kao takva, smatraju udruženja, trebaju biti prepoznata i porezno poticana od strane države. Osiguravatelji smatraju da je proizvode životnih osiguranja sa štednom komponentom potrebno promatrati zajedno i istovjetno prilikom kreiranja poticajnog poreznog tretmana s proizvodom dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Prof. dr. Drago Pavić
Osiguranje robe u prijevozu
Nove institutske klauzule za osiguranje robe
Na londonskom su tržištu publicirane institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu Institute Cargo Clauses 2009. Nove klauzule uvažavaju promjene u prometnom sustavu, a uspješnija pravna regulativa pridonijet će većoj pravnoj sigurnosti. Novim klauzulama izmijenjene su i dopunjene klauzule iz 1982. godine
Nove Institute Cargo Clauses (2009.) uvažavaju promjene u prometnom sustavu i suvremene pojave u njegovu sigurnosnom stanju. U pravno tehničkom smislu, suvremenijom terminologijom i nedvosmislenim formulacijama pojedinih odredbi, novi uvjeti znače uspješniju pravnu regulativu od prijašnje. Novi uvjeti na odgovarajući način izbalansirano vode računa o interesima jedne i druge ugovorne strane. Zbog svega toga osigurateljima se može preporučiti da nove institutske klauzule uključe u popis standardnih uvjeta osiguranja kojima se u svom poslovanju služe.

Mihaela Premor Andrijanić
Osiguranje od automobilske odgovornosti: Manje polica, ali i šteta
Rad sadrži kratak pregled kretanja na tržištu osiguranja Republike Hrvatske u 2009. godini, te detaljno prikazuje relevantne podatke o obveznim osiguranjima u prometu, s posebnim osvrtom na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. U završnom dijelu rada autorica je ponudila usporedni pregled podataka za razdoblje od 2003. do 2009. godine.
Iako je obveza plaćanja postotka naplaćene funkcionalne premije Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ključni problem tržišta osiguranja od AO za koji će se morati naći odgovarajuće rješenje u ovoj godini, u 2009. primjetni su određeni pozitivni pomaci u smanjenju broja neosiguranih vozila što je vidljivo rezultat zajedničkih aktivnosti i kampanje Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno svih osiguratelja. Za očekivati je da će se i u 2010. godini nastaviti ovi pozitivni trendovi.
mr.sc. Vesna Kocijančić
Sigurnost plaćanja polica osiguranja na internetu
Internetizacija kao vid trgovine sve je više svakodnevica. Svijest o mogućnostima koje pruža taj suvremeni kanal brzo se razvija i u Hrvatskoj. U online trgovinama Hrvati kupuju knjige, glazbu, filmove, zrakoplovne, autobusne, kazališne i kino karte, putovanja, dionice, a sve više i police osiguranja.
Iako je u posljednje vrijeme vidljiv sve veći interes za kupovinu Internet polica osiguranja. njihov udio u ukupnom potfelju još nije značajan. Jedan od razloga je i strah osiguranika od plaćanja putem interneta. Mnogi kupci misle da je takav oblik kupnje nesiguran, jer se na web unose podaci o kreditnim karticama, koji se kasnije, ukoliko netko neovlašteno dođe do njih, mogu zloupotrijebiti.
Prema provedenim istraživanjima, većina stalnih kupaca u online trgovinama prihvaćaju online kupovinu prvenstveno jer je vremenski manje zahtjevna, a potencijalni kupci smatraju online kupovinu rizičnom. Više od polovice online kupaca boje se krađe sredstava s računa od treće osobe.


3.
Novi proizvodi

Croatia osiguranje: Mini i fleksi – novi kasko proizvodi

Kasko je do sada u javnosti bio prepoznatljiv kao skup proizvod koji se isplati samo za novo vozilo.Novom ponudom, dostupnom svim vlasnicima automobila, Croatia osiguranje nudi individualni izbor pokrića rizika koje je moguće osigurati, a koje osiguranik bira na temelju svog vozačkog iskustva, navika i platežne moći.
Mini kasko nudi paket pokrića koji se odnosi na štete koje se mogu dogoditi neovisno o tome je li vozilo u pokretu ili miruje. To su, između ostalog, rizici od tuče, leda, snijega, pada predmeta na vozilo, krađe opreme s automobila ili krađe samog vozila.
Kod Fleksi kaska osiguranik sam kreira svoju policu i bira što želi osigurati između šest ponuđenih rizika: sudar s pokretninom, sudar s nekretninom, elementarne nepogode, pad predmeta na vozilo, krađa vozila i najam vozila (mogućnost korištenja zamjenskog vozila dok je osigurano vozilo na popravku).

Allianz osiguranje: Plavi kasko za starija vozila
U suradnji s više od sto servisnih radionica Allianz je omogućio 15 % povoljnije cijene kasko osiguranja za vozila stara 4 i više godina. Nova se usluga naziva Plavi kasko i odnosi se na puni kasko, i to isključivo na osobna vozila.
Ovom jedinstvenom ponudom, Allianz je odgovorio potrebama hrvatskog tržišta, na kojemu sve više prevladavaju starija vozila. Trenutačno se ponuda odnosi na marke, koje su najzastupljenije u ukupnom voznom parku: VW, Audi, Seat, Škoda, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Ford, Fiat i Alfa.
Klijenti koji prvi put ugovaraju kasko za svoje vozilo, imaju u slučaju štete franšizu kod totalne štete u visini 20 %.

Merkur osiguranje: Sretno dijete - štedna polica i životno osiguranje
Merkur osiguranje ponudilo je novu policu - Sretno dijete, koja je u potpunosti prilagođena potrebama djece i mladih.
Osiguranje Sretno dijete može se ugovoriti za djecu do 14 godina. Klijent sam bira trajanje osiguranja, od 5 do 20 godina, visinu premije i dinamiku plaćanja. Moguće je napraviti i „poklon" policu s jednokratnom uplatom premije.
Nakon četrnaestog rođendana, štedna polica pretvara se u životno osiguranje. Uz štednju, na koju se pripisuje dobit, dijete je osigurano za svaki dan u bolnici zbog bolesti ili nezgode, za slučaj da se dogodi lom kosti ili, primjerice, zuba.

Euroherc osiguranje: Navigator za sigurnu plovidbu
Euroherc je pripremio poseban paket kasko osiguranja brodica i jahta - paket Navigator. Paket Navigator pruža zaštitu od iznenadne štete na trupu plovila ili većeg financijskog izdatka u slučaju havarije pogonskih ili pomoćnih motora, te razne ostale opreme.
Uz obvezno osiguranje plovila, tj. korisnika brodice ili jahte, u Eurohercov paket Navigator uključeno i dobrovoljno pokriće odgovornosti s višim iznosima osiguranja od zakonskih propisanih minimuma i većim pokrićem, tj. pokrićem materijalne štete prema trećim osobama.

5.
MOJ PORTRET
Nikola Rendić-Miočević, direktor Hrvatskog nuklearnog poola GIU
Osiguranje nuklearnih rizika zasnovano je na solidarnoj odgovornosti poolova

- Od nekadašnje Poslovne zajednice, osnovane pod okriljem tadašnjeg Slavija Lloyd-a, čiji su članovi bili osiguravatelji i reosiguravatelji s područja cijele bivše države, broj članova postupno je otpadao i do početka 90-tih ostali su samo članovi iz Slovenije i Hrvatske. Od 1. siječnja 1994. godine i osnivanja slovenskog pool-a, poslujemo pod nazivom Hrvatski POOL za osiguranje i reosiguranje nuklearnih rizika. Od tada su naši članovi samo društva za osiguranje i reosiguranje iz RH.
Ovim kratkim vremenskim presjekom direktor Nikola Rendić-Miočević, predstavio je Hrvatski nuklearni POOL, koji je jedino je društvo u Hrvatskoj koje se bavi poslovima osiguranja i reosiguranja nuklearnih rizika. Članovi POOL-a su: Allianz Zagreb, Croatia osiguranje, Croatia Lloyd, Generali osiguranje i Triglav osiguranje. Osim osiguranja „u zemlji“ POOL se bavi i reosiguranjem inozemnih rizika.

6.
NOVI PROPISI
Zakon o elektroničkim medijima
U Narodnim novinama broj 153. od 21. prosinca 2009. objavljen je Zakon o elektroničkim medijima (nastavno Zakon), koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave.
Na području RH, uz Hrvatsku radioteleviziju djeluje 24 televizijska i 155 radijskih koncesionara. Rad tih elektroničkih medija uređen je odredbama Zakona o elektroničkim medijima, Zakona o medijima, te Zakonom o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, dok se rad i djelovanje HRT-a uređuje posebnim zakonom.
Donošenje Zakona je nužno s obzirom da nova Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama pored audiovizualnih medijskih usluga televizije uređuje i audiovizualne medijske usluge na zahtjev. Osim toga, Direktiva uređuje i audiovizualne komercijalne komunikacije, plasman proizvoda, audiovizualni program, uređivačku odgovornost i sponzorstvo.

7.
ANALITIČKI PRILOG: Godina oporavka za mirovinske fondove?
Krajem ožujka 2010. godine ukupna neto imovina otvorenih mirovinskih fondova (OMF) iznosila je 31 milijardu kuna, gotovo milijardu kuna više nego u veljači. Posljedica je to ulaganja osiguranika ali i povećanja neto imovine uslijed porasta prinosa fondova.
Dok su neki fondovi povećavali svoju vrijednost obračunske jedinice, neki su već dvije godine ostali gotovo na istoj razini. Na taj način imovina, koja je u tom razdoblju ulagana, nije dobila na vrijednosti. Dapače, zbog inflacije je smanjena.
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!