mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 1.6.2011. - broj 3/4   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

Osiguranje, broj 3-4/2011
 
Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:
 
Uvodnik
Zajedno protiv prevaranata
Hrvatski ured za osiguranje ujedinio je sve osigurateljne udruge regije protiv prevaranata čije potkradanje osiguratelje godišnje stoji i do 300 milijuna kuna. No, da bi ta bitka bila i uspješna, potrebno je da se u nju uključe ne samo osiguratljne snage, već policijske i druge državne i javne institucije, čija podrška proteklih godina nije izgleda, bila tako snažna, kako se to očekuje, niti je javnost bila senzibilizirana za ovaj, svakako veliki problem. Osiguratelji su i dnevni tisak uvjerili i upoznali s razmjerima prijevara koje nanose ogromnu štetu ne samo osigurateljima već društvu u cjelini.
Širenje svijesti o nemoralnim aktivnostima prevaranata koje su dosad uspijevali uvjeriti društvo o prihvatljivosti takvog ponašanja od izuzetne je važnosti. Zaredala su savjetovanja, tiskovne konferencije, na koncu i međunarodni okrugli stol okrunjen Protokolom o suradnji protiv prijevara. Sve je to redovni repertoar strukovnog udruženja koje ulaže izuzetne napore u rješavanje prijevara u osiguranju. U tom smislu pripremili su i prijedlog promjene Kaznenog zakona, što je, kako se očekuje, donijeti bitne pomake nabolje, kao što se to primjerice, dogodilo u susjednoj nam Sloveniji koja ima više iskustva u borbi protiv prijevara.
 
mr. sc. Zorislav Kaleb    
Kazneno djelo zlouporabe i prijevare u osiguranju u sudskoj praksi
Kazneno djelo “Zlouporabe osiguranja“ spada u poseban oblik kaznenog djela. Kazneno djelo ima dva oblika: uništenje, oštećenje ili skrivanje osigurane stvari i samoozljeđivanje u cilju naplate osiguranja. Od 2004. kada je stupio na snagu Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela može se za isto djelo kazniti i pravna osoba i to za kazneno djelo koje počini njegova  odgovorna osoba. Za predmetno djelo sud ukoliko izreče osuđujuću presudu, mora obvezno oduzeti od okrivljenika i protuzakonito pribavljenu imovinsku korist ukoliko je osiguranje istu isplatilo ili dosuditi postavljeni imovinskopravni zahtjev ukoliko ga ocjeni osnovanim. Od  2002. do 2010. za isto kazneno djelo zaprimljeno je na Općinskom kazneno sudu u Zagrebu 40 optužnih prijedloga po kojima je izrečeno 13 uvjetnih osuda. Pored kaznene odgovornosti u članku se daje pogled i na građanskopravnu stranu zlouporabe prijevare u osiguranja te njihovo sprječavanje.
 
Okrugli stol HUO-a
Potpisan Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara
Štete od prijevara u osiguranju godišnje se u Hrvatskoj procjenjuju na više od 300 milijuna kuna, istaknuto je na Međunarodnom okruglom stolu pod nazivom „Sprječavanje prijevara u osiguranju“.
Osim osiguravateljima, prijevare u osiguranju nanose ogromnu štetu državnim proračunima, socijalnim, mirovinskim i zdravstvenim fondovima, građanima i poduzetnicima naglasio je Hrvoje Pauković, direktor HUO.
Štete od prijevara snose društva za osiguranje, ali u konačnici i svaki ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik kroz skuplju premiju. U SAD-u je zbog toga godišnja premija svake obitelji i do 1000 dolara viša, u Britaniji 44 funte, a svaka nizozemska obitelj plaća 150 eura više nego što je potrebno.
S obzirom da prijevare i sam pokušaj prijevare vrlo često uključuju osobe iz više zemalja, potrebno je unaprijediti i institucionalizirati međusobnu suradnju kako bi se razmijenila iskustva i načini sprječavanja prijevara u državama u kojima djeluju, povodom čega je na inicijativu HUO u Zagrebu potpisan Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju, kojega su potpisali čelnici regionalnih nacionalnih ureda i udruženja osiguratelja iz Madžarske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, te Bosne i Hercegovine.
 
prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Oporezivanje financijskog sektora – prijedlog Europske unije
Na svome zasjedanju 8. ožujka 2011. Europski parlament iznova je aktualizirao potrebu uvođenja novih instrumenata financiranja. Istaknuto je kako Europska unija treba uvesti porez koji bi teretio financijski sektor. Isti dan donesena je Rezolucija kojom Europski parlament poziva EU na naglašeniji angažman u poreznim pitanjima, kako bi se države u razvoju poduprle u  borbi protiv porezne utaje i poreznog bijega. Takvim afirmativnim pristupom spram novih modaliteta financiranja, Europski parlament pružio je odlučujući doprinos diskusiji o novim izvorima financiranja, boljem poreznom nadzoru i učinkovitijem ubiranju poreza. Naime, nedavna financijska i ekonomska kriza na vidjelo je iznijela neprimjerenih stimulacija u financijskom sektoru, te slabosti u regulatornim i nadzornim pravnim okvirima. Stoga su uslijedile ili slijede značajne regulatorne reforme – zajedno s predloženim poreznim mjerama - kako bi se stabilizirao financijski sustav.
 
doc. Dr. Ratko Zelenika i mr.sc. Danijela Prelec Stojanovića
Model sustavnog rasta i razvoja osiguravateljne industrije u RH
U ovom se radu kvantificira potencijal rasta i razvoja osiguravateljne industrije u Republici Hrvatskoj u usporedbi s karakteristikama osiguravateljne industrije u visokorazvijenim državama. Direktne i indirektne stope rasta omogućuju promatranje složenijih odnosa između elemenata, odnosno, pomoću njih se preciznije mogu utvrditi apsolutne i relativne brzine rasta kao i odnosi između samih elemenata modela sustavnog rasta i razvoja.
 
Održano 19. Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta
U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje i Europskog instituta za prometno pravo u Opatiji je 5. i 6. svibnja 2011. godine održano 19. Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta.
Teme ovogodišnjeg savjetovanja je primjena 4. Direktive o motornim vozilima, novosti vezano uz obradu imovinskih i neimovinskih šteta, razvoj prometnog prava u EU i prijevare u osiguranju. U izlaganjima i raspravi sudjelovali su predstavnici HUO, domaćih i stranih osiguratelja, kao i suci te stručnjaci iz područja europskog prometnog prava.
 
Novi propisi: Zakon o mirenju
U Narodnim Novinama broj 18. od 09. veljače 2011., objavljen je Zakon o mirenju. Zakon je stupio na snagu osmoga dana od dana objave.
Osim usklađenja s pravnom stečevinom EU, ovaj Zakon omogućava daljnji razvoj i prihvaćenje mirenja kao načina rješavanja sporova te jednaku dostupnost mirenja državljanima Unije i hrvatskim državljanima
Razvoj mirenja važan je dio „Strategije reforme pravosudnog sustava“ – dokumenata u kojem su zadane smjernice, ali i zacrtane mjere kojima će hrvatsko pravosuđe biti učinkovitije, te prilagođeno zahtjevima suvremenog društva
Zakonu posebno ističe važnost informiranja o mirenju i poticanja njegovog korištenja, u čemu posebnu ulogu imaju nadležna državna tijela te svi oni koji provode postupke mirenja
U skladu s međunarodnim standardima, kao temeljno polazište prihvaćen je koncept evaluacijskog mirenja, tj. mirenja u kojem se izmiritelj može aktivno uključiti u pronalaženje uzajamno prihvatljivog rješenja
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: -

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!